Hút hầm-hút bùn-xử lý môi trường: 
01257 079 079
 
Vệ sinh công nghiệp:
01257 079 079
 
Chăm sóc-thiết kế-thi công cây xanh:
01254 079 079
 
Mua bán chế phẩm sinh học:
01243 079 079 
 TIN HOẠT ĐỘNG
Đại hội cổ đông 2014

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận; Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Việt Ninh đã tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 vào ngày 25/10/2014. Đại hội đã diễn ra theo đúng lịch trình và đúng quy định của pháp luật.

Tại Đại hội, các cổ đã biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2013 và kết quả sản xuất kinh doanh 2014

- Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2008-2013

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ

- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Phương án xử lý kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2013

- Tờ trình thay đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận".

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch HĐQT

(Ông Nguyễn Hoàng là PGĐ Sở Tài chính Ninh Thuận, là người đại diện vốn nhà nước tại công ty)

- Ông Lê Thành Nhân - thành viên HĐQT

- Bà Bùi Thị Hoàng Trâm - thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Phương Thu Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà Huỳnh Trà Phương Thanh -  thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Minh Châu - thành viên Ban Kiểm soát

3. Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của của công ty:

- Ông Lê Thành Nhân

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 15h cùng ngày, mở ra một chương mới cho quá trình phát triển của công ty.

Việt Ninh
Số lượt đọc: 1539 - Ngày cập nhật: 16/01/2015
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Vườn ươm
Phòng trưng bày
Sơ đồ site
Xử lý rác bằng CPSH P.MET
TRANG CHỦ      GIỚI THIỆU      HỆ THỐNG PHÂN PHỐI      TIN HOẠT ĐỘNG      THƯ VIỆN ẢNH      TUYỂN DỤNG      LIÊN HỆ