Hút hầm-hút bùn-xử lý môi trường: 
0857 079 079
 
Vệ sinh công nghiệp:
0857 079 079
 
Chăm sóc-thiết kế-thi công cây xanh:
0857 079 079
 
Mua bán chế phẩm sinh học:
0857 079 079
 TIN HOẠT ĐỘNG
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

 

Triệu tập toàn thể Cổ đông phổ thông Công ty Cổ phần Cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận được tổ chức như sau:

-         Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 Thứ Hai ngày 22/04/2024.

-         Địa điểm: Phòng họp, Trụ sở Công ty CP Công trình đô thị Ninh Thuận - Số 122 Nguyễn Văn Cừ, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

-         Nội dung chương trình Đại hội thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2023

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024

 Kính gửi:    Đại Hội Đồng Cổ Đông 

-               Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;

-               Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận (Công ty) và kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Ban điều hành Công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch dự kiến năm 2024 như sau:

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 là một năm đặc biệt chuyển giao hình thức doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Đây cũng là một trong những khó khăn ban đầu của công ty về mặt nhân sự cũng như điều hành. Bên cạnh đó trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động khó khăn, các nước bất ổn về chính trị an ninh. Dưới sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Hội đồng quản trị mới, Ban giám đốc và sự phối hợp chặt chẽ của toàn thể người lao động, Công ty đã nỗ lực từng bước vượt qua những khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh như sau:

1.Công tác thực hiện năm 2023 :

Hoạt động sản xuất năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, các khó khăn dần được tháo gỡ, các đơn vị chủ động và tăng trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã hoàn thành nhiều công trình được các chủ đầu tư khen ngợi đó cũng là động lực cho kế hoạch năm 2024.

Nhầm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công việc, Công ty đầu tư trang thiết bị máy móc như: mua sắm xe bồn, sửa chữa xe cẩu.... .

Công ty tiến hành  cải tạo  khu B vườn ươm như xây tường rào bao quanh đất, trồng xây đinh lăng, chanh ... có kế hoạch tiếp tục thực hiện cài tạo khu A.

Trong năm công ty tiến hành thủ tục khởi kiện Hộ dân bà Lê Thị Mỹ đã  lấn chiếm phần đất bên Khu B vườn ươm với diện tích 169.2m2.

Đảm bảo và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động như: tiền lương, trợ cấp thôi việc, ... .

Ban điều hành quan tâm  đến đời sống người lao động như : chi tiền ăn ca, đầu tư mua sắm và cấp phát, trang bị đầy đủ dụng cụ BHLĐ cho người lao động.... trong năm 2023 tất cả người lao động được tăng thu nhập.

Trình trạng lao động năm 2023 chưa có chuyên môn cao, còn phụ thuộc vào lao động thời vụ, khoán việc đây cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến các khoản chi phí phát sinh của doanh nghiệp.

2.Về công tác quản trị nội bộ Công ty

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành kiện toàn lại bộ máy tổ chức Công ty bao gồm: Ban Giám đốc và các đơn vị, bộ phận.

3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm năm 2023

          Với sự nỗ lực phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, Công ty Donico đã đạt được kết quả kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

                                                                                             Đơn vị tính: đồng

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Kết quả

1

Tổng doanh thu

4.850.000.000

4.336.421.196

-

DT dịch vụ công ích

2.800.000.000

2.823.000.000

-

DT dịch vụ ngoài công ích

2.050.000.000

1.513.421.196

2

Tổng chi phí

5.138.000.000

4.317.998.242

3

Lợi nhuận trước thuế TNDN

-288.000.000

18.422.954

4

Nộp ngân sách nhà nước

250.000.000

225.673.306

(Kèm theo Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán) 

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1.Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trên cơ cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại cần khắc phục của năm 2023, công ty xây dựng mục tiêu  SXKD năm 2024 như sau:

                                                                          Đơn vị tính: đồng

Stt

Chỉ tiêu

Giá trị

I

Tổng doanh thu

10.000.000.000

1

DT dịch vụ công ích

5.300.000.000

2

DT dịch vụ ngoài công ích

4.700.000.000

II

Tổng chi phí

9.650.000.000

III

Lợi nhuận

350.000.000

IV

Thu hập bình quân người lao động

6.000.000đ/tháng

 2. Các nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

-         Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đặt ra;

-         Tăng cường công tác tìm kiếm công trình mới;

-         Ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng uy tín khách hàng;

-         Tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý công ty;

-         Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi các công nợ còn tồn động;

-         Tiến hành cải tạo vườn ươm khu A đưa vào sản xuất. Theo sát tiến trình thực hiện dự án trồng cây tại vườn ươm;

-         Hoàn tất vụ kiện tụng tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ dân bà Lê Thị Mỹ;

-         Tăng cường quảng cáo, giới thiệu tiếp cận khách hàng cho thuê mặt bằng phía sau công ty;

-         Hoàn thiện thủ tục pháp lý của Dự án trồng cây dược liệu công nghệ cao tại Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận;

-         Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn,nâng cao tay nghề, tinh thần, phát triển nguồn nhân lực, sắp xếp bố trí nhân sự và phân công lao động hợp lý, kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. Tăng cư­ờng công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ ng­ười lao động có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghịêp, đổi mới phương thức làm việc chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng tinh thần đoàn kết vì mục tiêu cao nhất là lợi ích chung của Công ty, cùng nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hoà, góp phần phát triển công ty ngày càng bền vững và lớn mạnh.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

2. Báo cáo dự thảo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận (Công ty Donico) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, như sau:

1.   Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

            Tại Việt Nam, sau hệ lụy của dịch covid kéo dài cộng thêm có nhiều biến động lớn về kinh tế, chính trị, xã hội thì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức

            Tại công ty Donico những năm gần đây, do quá trình thoái vốn kéo dài dẫn tới việc không đầu tư đổi mới trang thiết bị, phần nào khiến Công ty không đủ năng lực cạnh tranh so với các đối thủ khác.

            Trong năm 2023, HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng phát sinh từ trước khi nhà nước thoái vốn, sắp xếp, ổn định bộ máy nhân sự, cố gắng thu hồi công nợ.

            Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán gửi tới các quý cổ đông, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2023

Thực hiện 2023

1

Tổng doanh thu

Trong đó:

- Doanh thu DV công ích

- Doanh thu ngoài DV công ích

4.850.000.000

 

2.800.000.000

2.050.000.000

4.336.421.196

 

2.823.000.000

1.513.421.196

2

Tổng chi phí

5.138.000.000

4.317.998.242

3

Tổng lợi nhuận trước thuế

-288.000.000

18.422.954

Hội

2.Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ:

            Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp/biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng về quản trị, chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro và các chỉ đạo, chính sách khác thuộc thẩm quyền như:

-         Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chỉ đạo việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và công tác thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy phép đăng ký kinh doanh;

-         HĐQT đã tổ chức sắp xếp lại nhân sự Công ty, điều chỉnh thời gian làm việc, hỗ trợ tiền ăn ca cho cán bộ công nhân viên, ban hành quyết định bổ nhiệm lại nhân sự cấp quản lý: Giám đốc, Phó Giám đốc, Đội trưởng Đội QLCT, Trưởng phòng kế hoạch kinh doạnh, chủ nhiệm vườn ươm;

-         Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;

-         Phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty và định hướng phát triển kinh doanh;

-         Phê duyệt phương án đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất hoạt động;

-         Chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc quyết liệt xin gia hạn đất vườn ươm đến thời hạn 31/12/2025 và đã thành công;

-         Chỉ đạo công tác xử lý triệt để các hộ dân lấn chiếm đất vườn ươm;

-         Tổ chức lại công tác khai thác vườn ươm, lên phương án xây dựng tường rào đánh dấu ranh giới và phê duyệt trồng cây tại vườn ươm;

-         Nghiên cứu và đưa ra định hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, phát triển dự án nông nghiệp.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để đảm bảo chức năng giám sát và hiệu quả hoạt động độc lập của Ban kiểm soát theo quy định.

3.   Hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1   Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị:

            Ngày 16 tháng 3 năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu mới Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên sau:

·        Nguyễn Vũ Phương Thảo              Chủ tịch HĐQT

·        Ông Nguyễn Đức Dũng                        Uỷ viên HĐQT

·        Ông: Phạm Văn Chiến                          Uỷ viên HĐQT

3.2   Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

            Trong năm qua, căn cứ quy định và thẩm quyền được giao quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, chỉ đạo, lãnh đạo Ban giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

            Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp/biểu quyết theo quy định và kịp thời đề ra những nghị quyết, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

            Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT

Nghị quyết/ Quyết định

Ngày ban hành

Nội dung chính

1

03/2023/NQ-HĐQT-DONICO

12/01/2023

Về việc chi lương tháng 13 cho người lao động năm 2022

2

02/BB-HĐQT-DONICO

20/02/2023

Biên bản thông qua toàn bộ nội dung trình đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023

3

12/TTr-DONICO

21/02/2023

Về việc thu hồi, hủy bỏ sổ cổ đông của UBND Tỉnh

4

05/2023/NQ-HĐQT-DONICO

16/03/2023

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023

5

/2023/QĐ-HĐQT-DONICO

/03/2023

09 QĐ liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự công ty.

6

06/2023/NQ-HĐQT-DONICO

16/03/2023

NQ về công tác nhân sự và ban điều hành

7

08/2023/QĐ-HĐQT-DONICO

16/03/2023

QĐ giao nhiệm vụ và thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc công ty

8

 /2023/QĐ-HĐQT-DONICO

/03/2023

03 QĐ liên quan đến các chế độ của người lao động

 

3.3Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

TT

Hội đồng Quản trị

Chức vụ

Đơn vị tính

Mức thù lao

Ghi chú

1

Ông Lê Anh Tuấn

Chủ tịch

đồng/tháng

2.800.000

Miễn nhiệm 16/03/2023

2

Ông Lê Thành Nhân

Uỷ viên

đồng/tháng

2.400.000

Miễn nhiệm 16/03/2023

3

Bùi Thị Hoàng Trâm

Uỷ viên

đồng/tháng

2.400.000

Miễn nhiệm 16/03/2023

4

Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo

Chủ tịch

đồng/tháng

2.000.000

Bầu mới 16/03/2023

5

Ông Nguyễn Đức Dũng

Uỷ viên

đồng/tháng

1.500.000

Bầu mới 16/03/2023

6

Ông Phạm Văn Chiến

Uỷ viên

đồng/tháng

1.500.000

Bầu mới 16/03/2023

 

4.   Phương hướng hoạt động năm 2024

            Chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác theo sát việc hoàn thành thủ tục cấp việc việc thực hiện dự án trồng cây dược liệu công nghệ cao tại Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận.

Năm 2023 Công ty đã chuyển giao thành công phần vốn nhà nước, Công ty đang ở giai đoạn chuyển giao, làm mới, hoàn thiện và phát triển. Vậy nên kế hoạch kinh doanh Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông dựa trên kết quả thực hiện năm 2023, trong năm Hội động quản trị mới sẽ có những chính sách, chiến lược mới và có thể sẽ điều chỉnh kế hoạch năm cho phù hợp tình hình thực tiễn.

            Đơn vị tính:  đồng

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2023

Kế hoạch 2024

1

Tổng doanh thu

4.336.421.196

10.000.000.000

2

Tổng chi phí

4.317.998.242

9.650.000.000

3

Lợi nhuận trước thuế

18.422.954

350.000.000

4

Cổ tức

0%

0%

 

Hội đồng quản tri ̣dự kiến hoạt động trong năm 2024 tập̣ trung vào các nội dung chính sau:

1.      Thường xuyên chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó:

-         Phát triển hoạt động cây xanh đô thị, tăng cường tìm kiếm đối tác và khách hàng mới;

-         Tập trung pháp lý trong công tác thu hồi nợ đối với các khoản nợ liên quan đến các công trình trước đây;

-         Phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới khi có cơ hội nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh;

-         Giải quyết dứt điểm các hộ dân lấn chiếm đất vườn ươm;

-         Duy trì, thực hiện tốt công trình công ích Thành phố giao;

-         Đẩy mạnh công tác thủ tục pháp lý Dự án trồng cây dược liệu công nghệ cao tại Huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận. Chuẩn bị phương án tốt nhất trong việc thực hiện dự án.

2.      Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kế hoạch về nhân sự, hoạt động kinh doanh và nguồn vốn đáp ứng đồng bộ với kế hoạch chiến lược.

3.      Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm, mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới thông qua đầu tư kinh doanh trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp vào các doanh nghiệp. Tìm kiếm các doanh nghiệp có lợi thế về tài sản, ngành nghề để đầu tư.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

 

 

3. Báo cáo dự thảo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023. 


 

DỰ THẢO

 

 

                       

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

 Ban kiểm soát xin trình Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận như sau:

 I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

-         Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban của công ty.

-         Ban kiểm soát đã kiểm tra và thống nhất với bản báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  CỦA CÔNG TY:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch:

          Tổng doanh thu                 4.336.421.196 đồng

          Tổng chi phí                      4.317.998.242 đồng              

          Lợi nhuận sau thuế             18.422.954 đồng                    

2. Công tác Tài chính kế toán:

-         Công tác tài chính kế toán đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kinh doanh, quản lý vốn của công ty an toàn, sử dụng đúng mục đích trong kinh doanh dịch vụ;

-         Các khoản thu chi đúng với chế độ, đúng quy chế, có đầy đủ chứng từ hợp lệ; trích lập các quỹ theo đúng quy định.Ghi chép, lưu giữ, mở sổ sách báo cáo Tài chính theo đúng chế độ tài chính quy định.

3. Công tác quản lý và điều hành công ty

-         Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

-         Công tác đầu tư: công tác đầu tư năm 2023 chủ yếu là trang bị công cụ dụng cụ phục vụ kinh doanh;

-        Công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động nhằm ổn định nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Công tác khai thác vườn ươm:

-         Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo thành trong công việc gia hạn đất vườn ươm đến 31/12/2025, hiện tại Công ty đang khởi động lại việc khai thác tận dụng đất vườn ươm cho dự án trồng cây Đinh Lăng và chanh tứ quý. Dự án được HĐQT phê duyệt đầu tư và giám sát;

-         Đất vườn ươm đang có vụ kiện tranh chấp quyền sử dụng đất với họ dân liền kề, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành theo sát và hoàn thành vụ kiện trong thời gian sớm để ổn định quá trình hoạt động kinh doanh.

5. Phát triển dự án mới

-         Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc và các phòng ban theo sát việc hoàn thành thủ tục cấp phép cho việc thực hiện dự án trồng cây dược liệu công nghệ cao tại Huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.

6. Tình hình hoạt động của HĐQT và bộ máy điều hành:

-         Tổ chức các cuộc họp có mời Ban kiểm soát tham dự. Nội dung các cuộc họp tập trung vào thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, vạch ra các nhiệm vụ cơ bản đối với các bộ phận hoạt động kinh doanh;

-         Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Hoạt động chăm sóc và duy trì cảnh quan:

-         Tăng cường mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm các khách hàng mới;

-         Tập trung vào hoạt động của các công trình đang thực hiện, duy trì mối quan hệ với nhóm khách hàng cũ, tạo tiền đề cho các công trình phát sinh mới;

-         Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm thêm các đối tác và thị trường mới để đa dạng hóa các hình thức kinh doanh.

2. Hoạt động khai thác vườn ươm:

-         Tập trụng đẩy mạnh việc tìm kiếm đầu ra cho các loại cây vườn ươm;

-         Tập trung trong việc hoàn tất hồ sơ kiện tụng về việc tranh chấp quyền sử dụng đất vườn ươm với hộ dân liền kề.  

 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

-         Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật của Nhà nước;

-         Kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

 

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024./.

 

4. CÁC TỜ TRÌNH


 

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh thuận.

Thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tóm tắt số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

1.Bảng cân đối kế toán

Stt

Chỉ tiêu

Số cuối năm

Số đầu năm

I

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.684.250.574

7.004.840.086

1

Tài sản ngắn hạn

4.090.061.280

5.271.922.201

2

Tài sản dài hạn

2.594.189.294

1.732.917.885

II

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.684.250.574

7.004.840.086

1

Nợ phải trả

750.693.636

1.089.706.226

2

Vốn chủ sở hữu

5.933.556.938

5.915.133.860

          2.Báo cáo kết quả kinh doanh

Stt

Chỉ tiêu

Năm báo cáo

Năm trước

1

Tổng doanh thu, thu nhập

4.336.421.196

4.507.044.082

2

Tổng chi phí

4.317.998.242

4.581.573.906

3

Lợi nhuận trước thuế

18.422.954

9.051.751

4

Lợi nhuận sau thuế

18.422.954

9.051.751

 

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng! 

 TỜ TRÌNH

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh thuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu :                            10.000.000.000 đồng

- Tổng chi phí:                          9.650.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế:             350.000.000 đồng

- Cổ tức:                                   0%

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

 

         TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận.

 

 

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2024 trong các danh mục các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính cho phép theo quy định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

 

  

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Năm 2023 công ty lãi 18.422.954 đồng, Nhưng do kết quả kinh doanh năm 2020 là lỗ 662.179.645 đồng chưa bù trừ hết,  số lãi của năm 2023 tiếp tục bù trừ khoản lỗ năm 2020. Nên công ty  không trích lập các quỹ và chia cổ tức trong năm 2023, phần lỗ còn lại tiếp tục chuyển lỗ qua các năm sau.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

và Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình Đô Thị Ninh Thuận;

-         Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ Đông Thường niên năm 2023 về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của Công ty.

 

         Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung  sau:

 

 

1.Quyết toán tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023  như sau:

STT

Họ và tên

Phê duyệt 2023

Thực hiện 2023

Chênh lệch

Ghi chú

I

Thù lao HĐQT

64.480.000

64.480.000

 

 

1

Lê Anh Tuấn

5.440.000

5.440.000

 

 

2

Lê Thành Nhân

4.560.000

4.560.000